St. Teresa's National School,

Scoil Treasa Naofa

Kilflynn, Co. Kerry

 

Gaeilge 
Scoil Treasa Naofa was working over the past two years 


towards achieving a flag - Gaelbhratach - in recognition 


of the increased use of conversational Irish.
This aim has been now been achieved and huge  


congratulations is deserved by the pupils, teachers and 


parents.  Gaelbhratach was presented to the school on 


29th May 2017 and is now proudly displayed on one of the 


flag poles.Comhghairdeas daoibh go léir!Scoil Treasa Naofa Abú******************************Dear Parents,The pupils of the Gaelbhratach Committee compiled the 


suggested list of phrases below.
We would be very grateful if you used as many of 


these phrases as possible, at arrival and dismissal times

Beatha Teanga í a Labhairt!
***********************************


MAIDIN               MORNING
Conas atá tú?       How are you?Nach bhfuil an aimsir _ (go breá, go holc, go huafásach)?Isn't the weather (fine, bad, dreadful)?
                            Bíodh lá maith agat!                         


Have a good day.                                 Ith do lón go léir inniu.                          


Eat all of your lunch today.Ná déan dearmad do chóta a chaitheamh


Don't forget to put on your coat this evening.Feicfidh mé thú ag fiche chun a trí.


I will see you at twenty to three.Slán go fóill.


Bye for now.*********************************


           TRÁTHNÓNA         EVENING          Conas d'éirigh leat inniu?           


  How did you get on today?           Bhuel, aon scéal nua?         


Well, any news?
**********************************

**********************************

Ceisteanna  • An bhfuil _________________ agat?                         Tá/Níl
  • An féidir liom ________________ a fháil?
peann (dearg, dubh, gorm), peannluaidhe (daite), bioróir, 


scriosán, marcóir, rialóir, foclóir, leabhar, cóipleabhar 


(Gaeilge, Béarla, Matamaitice), fillteán, leathanach, 


clúdach litreach, stampa, feadóg stáin, áiritheoir, deoch


uisce, spúnóg, mo lón, mo bhosca lóin, liathróid, sliotar,


camán, clogad, cóin
  • Cén lá agus dáta atá ann inniu? 


Sampla: 


Inniu an Luan, an chéad lá d'Eanáir 2016.  (dhá mhíle is a 

sé deág)


  • Ainmnigh laethanta na seachtaine.


an Luan, an Mháirt, an Chéadaoin, an Déardaoin, an 

Aoine, an Satharn, an Domhnach


. Ainmnigh míonna na bliana.


Eanáir, Feabhra, Márta, Aibreán, Bealtaine, Meitheamh, 


Iúil, Lúnasa, Meán Fómhair, Deireadh Fómhair, Samhain, 


NollaigCathain a bhíonn do bhreithlá ann?Sampla:Bíonn mo bhreithlá ann ar an gcéad lá d'Eanáir.


d'Eanáir/d'Fheabhra/de Mhárta/d'Aibreán/de 


Bhealtaine/de Mheitheamh/d'Iúil/de Lúnasa/de Mheán 


Fómhair/de Dheireadh Fómhair/de Mhí na Samhna/de Mhí 


na Nollag