St. Theresa's National School,

St. Teresa's National School

Kilflynn, Co. Kerry

Gaeilge 


Dear Parents, Scoil Treasa Naofa is working towards achieving a flag - 


Gaelbhratach - in recognition of the increased use 


of conversational Irish.We would be very grateful if you could support us in 


this endeavour by using the Irish set out below with your 


child.
Ceisteanna  • An bhfuil _________________ agat?                         Tá/Níl
  • An féidir liom ________________ a fháil?
peann (dearg, dubh, gorm), peannluaidhe (daite), bioróir, 


scriosán, marcóir, rialóir, foclóir, leabhar, cóipleabhar 


(Gaeilge, Béarla, Matamaitice), fillteán, leathanach, 


clúdach litreach, stampa, feadóg stáin, áiritheoir, deoch


uisce, spúnóg, mo lón, mo bhosca lóin, liathróid, sliotar,


camán, clogad, cóin
  • Cén lá agus dáta atá ann inniu? 


Sampla: 


Inniu an Luan, an chéad lá d'Eanáir 2016.  (dhá mhíle is a 

sé deág)


  • Ainmnigh laethanta na seachtaine.


an Luan, an Mháirt, an Chéadaoin, an Déardaoin, an 

Aoine, an Satharn, an Domhnach


. Ainmnigh míonna na bliana.


Eanáir, Feabhra, Márta, Aibreán, Bealtaine, Meitheamh, 


Iúil, Lúnasa, Meán Fómhair, Deireadh Fómhair, Samhain, 


NollaigCathain a bhíonn do bhreithlá ann?Sampla: Bíonn mo bhreithlá ann ar an gcéad lá d'Eanáir.

d'Eanáir/d'Fheabhra/de Mhárta/d'Aibreán/de 


Bhealtaine/de Mheitheamh/d'Iúil/de Lúnasa/de Mheán 


Fómhair/de Dheireadh Fómhair/de Mhí na Samhna/de Mhí 


na Nollag
Rannta Scipeála

Scipeáil Suas is Scipeáil Síos 
Scipeáil suas is scipeáil síos


Scipeáil timpeall is timpeall arís


Buail do bhosa a haon, a dó, a trí


Is féidir liom scipeáil go Trá Lí

Úlla, Cnónna is Plumaí
Úlla, cnónna is plumaí ar chrann


Cathain a bhíonn do bhreithlá ann?


Eanáir, Feabhra, Márta, Aibreán, 


Bealtaine, Meitheamh, Iúil, Lúnasa,


Meán Fómhair, Deireadh Fómhair, 


Samhain agus Nollaig