St. Theresa's National School,

St. Teresa's National School

Kilflynn, Co. Kerry

 

Gaeilge 


Dear Parents, Scoil Treasa Naofa is working towards achieving a flag - 


Gaelbhratach - in recognition of the increased use 


of conversational Irish.The children on the Gaelbhratach Committee compiled the


 suggested list of phrases below to be used at arrival and 


dismissal times.We would be very grateful if you used as many of 


these phrases as possible. 

Cabhraigh linn le bhúr dtoil!
***********************************


MAIDIN               MORNING
Conas atá tú?       How are you?Nach bhfuil an aimsir _ (go breá, go holc, go huafásach)?Isn't the weather (fine, bad, dreadful)?
                            Bíodh lá maith agat!                         


Have a good day.                                 Ith do lón go léir inniu.                          


Eat all of your lunch today.Ná déan dearmad do chóta a chaitheamh


Don't forget to put on your coat this evening.Feicfidh mé thú ag fiche chun a trí.


I will see you at twenty to three.Slán go fóill.


Bye for now.*********************************


           TRÁTHNÓNA         EVENING          Conas d'éirigh leat inniu?           


  How did you get on today?           Bhuel, aon scéal nua?         


Well, any news?
**********************************

**********************************

Ceisteanna  • An bhfuil _________________ agat?                         Tá/Níl
  • An féidir liom ________________ a fháil?
peann (dearg, dubh, gorm), peannluaidhe (daite), bioróir, 


scriosán, marcóir, rialóir, foclóir, leabhar, cóipleabhar 


(Gaeilge, Béarla, Matamaitice), fillteán, leathanach, 


clúdach litreach, stampa, feadóg stáin, áiritheoir, deoch


uisce, spúnóg, mo lón, mo bhosca lóin, liathróid, sliotar,


camán, clogad, cóin
  • Cén lá agus dáta atá ann inniu? 


Sampla: 


Inniu an Luan, an chéad lá d'Eanáir 2016.  (dhá mhíle is a 

sé deág)


  • Ainmnigh laethanta na seachtaine.


an Luan, an Mháirt, an Chéadaoin, an Déardaoin, an 

Aoine, an Satharn, an Domhnach


. Ainmnigh míonna na bliana.


Eanáir, Feabhra, Márta, Aibreán, Bealtaine, Meitheamh, 


Iúil, Lúnasa, Meán Fómhair, Deireadh Fómhair, Samhain, 


NollaigCathain a bhíonn do bhreithlá ann?Sampla:Bíonn mo bhreithlá ann ar an gcéad lá d'Eanáir.


d'Eanáir/d'Fheabhra/de Mhárta/d'Aibreán/de 


Bhealtaine/de Mheitheamh/d'Iúil/de Lúnasa/de Mheán 


Fómhair/de Dheireadh Fómhair/de Mhí na Samhna/de Mhí 


na Nollag